Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. 
1. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για χρήση της εταιρίας και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας 
2. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά. 
3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για: 
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., 
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 
7.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 
Επίσης συμφωνούν  ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σύνδεση ή εγγραφή

Για την εγγραφή ή σύνδεση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται η επωνυμία, το ονοματεπώνυμο, έδρα, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail,  ΑΦΜ και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από τις φορολογικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στη λίστα διευθύνσεων e-mail, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@unipap.gr προκειμένου να ζητήσετε τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων.

Πνευματικά δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συνεργατών του και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Η εταιρία μας, οι υπάλληλοί μας, ή άλλοι αντιπρόσωποί μας, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρία μας είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ισχύων νόμος

Το site ελέγχεται από την εταιρεία UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί τη χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.
Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα και το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Συμπληρωματικοί Όροι

Επιπρόσθετα και συνδυαστικά ισχύουν όλοι οι όροι για τις εγγυήσεις & service και για την πολιτική αποστολών & επιστροφών, και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 H Ιστοσελίδα www.unipap.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικτυακού τόπου www.unipap.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας των εταιρικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε τα πλήρη φορολογικά σας στοιχεία και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Το  www.unipap.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Το www.unipap.grμε κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν ΔΕΝ περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.unipap.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται από την Ιστοσελίδα www.unipap.gr έχουν επιλεγεί με πολύ προσοχή και φροντίδα. Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας. Κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος μπορείτε να δείτε την περιγραφή του, όπως επίσης και τις λεπτομέρειες στις φωτογραφίες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα www.unipap.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. 
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με 2 τρόπους:

Κατάθεση: Πληρώνετε με κατάθεση μέσω λογαριασμών τραπέζης. Η υπηρεσία αυτή ισχύει για όλες τις αποστολές εντός Ελλάδας. 

Πιστωτική κάρτα: Αν διαθέτετε πιστωτική κάρτα MasterCardVISA ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας από οποιαδήποτε τράπεζα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας μας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Ο web server που φιλοξενεί την υπηρεσία eCommerce – Redirect λειτουργεί με κρυπτογράφηση128 bit SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας που μεταφέρονται είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ:

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Ελαττωματικά προϊόντα ή πιθανά λάθη παραγγελιών θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία και εντός των 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη.

Η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται έως την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος.

Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρησή μας με την επωνυμία UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΩΝ (UNIPAP ΑΕ), που εδρεύει στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Ρ. Φεραίου 7, ΑΦΜ 999716973, Τηλέφωνο 2310685685, θα αναζητά

(συμπεριλαμβανομένης στην αναζήτηση και της τυχόν ενεργοποίησης της υπηρεσίας έκτακτης ειδοποίησης για την καταχώρηση/διαγραφ ή δεδομένων)

στο Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων («Αρχείο ΤΣΕΚ») της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ («ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»), οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700

(υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου

συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, κατ’

επιλογή της επιχείρησής μας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») 186/2014 η

επιχείρησή μας ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ όσον αφορά στην ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων

σας. Ειδικότερα:

Σκοπός Επεξεργασίας: α) Η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της

οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης μέσω της παροχής της δυνατότητας να αξιολογεί ή επαναξιολογεί η επιχείρησή μας την

φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων της και ειδικότερα τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο αναληφθείσας

επιχειρηματικής δραστηριότητας β) η ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων και η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας.

Νομική Βάση Επεξεργασίας: α) ως προς τα αντλούμενα δεδομένα : Το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για ασφάλεια συναλλαγών, οικονομική

ελευθερία και ελευθερία της πληροφόρησης β) ως προς την ενημέρωση και την άσκηση των δικαιωμάτων σας : συμμόρφωση με υποχρέωση που απορρέει

από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων: Η επιχείρησή μας αποκτά πρόσβαση στα Δεδομένα του Αρχείου ΤΣΕΚ που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: α. Ακάλυπτες επιταγές,

β. Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ. Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης

λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ. Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε. Κηρυχθείσες

πτωχεύσεις, στ. Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ. Πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, η. Υποθήκες, τροπές προσημειώσεων σε

υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, θ. Κατασχέσεις ακινήτων και επιταγές βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923, ι. Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης

οφειλών του Ν. 3869/2010 και ια. Δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.

Επίσης ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρεί αρχείο της ενυπόγραφης ενημέρωσης που πραγματοποιεί για αυτή (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)

για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ της επιχείρησής μας και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σύμβαση. Αμέσως μετά την καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασής μας με την

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η ενυπόγραφη ενημέρωσή σας θα διαβιβαστεί στην τελευταία.

Χρόνοι Τήρησης: Τα αντλούμενα δεδομένα καταστρέφονται μετά το τέλος της συναλλαγής για την οποία αντλήθηκαν. Ειδικά όσον αφορά στο αρχείο

ενημερώσεων που τηρεί η επιχείρησή μας για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αυτό τηρείται για 5 χρόνια από το τέλος της συναλλαγής/σύ μβασης στα πλαίσια

της οποίας αποκτήθηκε.

Αποδέκτης των Δεδομένων: Αποδέκτης των δεδομένων του Αρχείου ΤΣΕΚ είναι η άνω επιχείρησή μας. Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για

ίδια χρήση, δεν μεταπωλούνται, δεν διαβιβάζονται περαιτέρω και δεν τηρούνται για περισσότερο από τον προαναφερθέντα χρόνο.

Τα Δικαιώματά σας και η άσκησή τους : Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, καταγγελίας

στην ΑΠΔΠΧ και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016 /679) και

την ΑΠΔΠΧ 186/2014, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή στην επιχείρησή μας, η οποία εν

προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματός σας στην επιχείρησή μας, θα διαβιβάσουμε άμεσα και χωρίς

καθυστέρηση ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εξέτασή του.

Η Τειρεσίας έχει κατά περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη

νομοθεσία ή εάν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον δικό της ή του αποδέκτη καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων

της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε η Τειρεσίας δύναται να παύσει να μεταδίδ ει τα δεδομένα που

σας αφορούν προς όλες τις επιχειρήσεις-αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (απαγόρευση μετάδοσης)1, η οποία

εκτιμάται ελεύθερα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα μη μετάδοσης στην επιχείρηση, ή εναντιωθείτε στην πρόσβαση από αυτήν στο Αρχείο

ΤΣΕΚ, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ενημερώσει, κατά τα ανωτέρω, την Τειρεσίας. Σε περίπτωση

που ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παύει προσωρινά να μεταδίδει το δεδομένο και στη θέση του μεταδίδεται η ένδειξη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Yπεύθυνος επεξεργασίας: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»

(υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2 και Πρεμετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας»)

τηρεί το Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων («Αρχείο ΤΣΕΚ») σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») με αρ.

186/2014.

Σκοπός Επεξεργασίας: Η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής

ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης των επιχειρήσεων μέσω της παροχής της δυνατότητας στους επιτηδευματίες να αξιολογούν την φερεγγυότητα των

αντισυμβαλλομένων τους και ειδικότερα τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό/πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Νομική Βάση Επεξεργασίας: Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων: ασφάλεια συναλλαγών, οικονομική ελευθερία και ελευθερία

της πληροφόρησης.

Κατηγορίες Δεδομένων: Στο Αρχείο ΤΣΕΚ τηρούνται τα ακόλουθα δεδομένα : α. Ακάλυπτες επιταγές, β. Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και

γραμμάτια σε διαταγή, γ. Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ. Αιτήσεις και

αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ. Διαταγές πληρωμής & διαταγέ ς απόδοσης μισθίου, ζ.

Πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, η. Υποθήκες, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, θ. Κατασχέσεις ακινήτων και επιταγές

βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923, ι. Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και ια. Δεδομένα εταιριών α πό το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.

Επιπλέον η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρεί αρχείο της παρούσας ενημέρωσης (μέσω του αποδέκτη των δεδομένων σας που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία)

υπογεγραμμένης από εσάς.

Πηγές Δεδομένων: Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές: δεδομένα υπό α, β και ι: από Πιστωτικά Ιδρύματα, δεδομένα υπό ι: από

Χρηματοδοτικά Ιδρύματα (Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων, Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, οι Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσ εων και Εταιρίες

Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών) και από Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, δεδομένα υπό στ, ζ και ι : από Ειρηνοδικεία, δεδομένα υπό

ζ: από την Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πλειστηριασμών του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ, δεδομένα υπό γ, δ, ε και στ : από Πρωτοδικεία, δεδομένα υπό στ : από Διοικητικά Εφετεία,

δεδομένα υπό ια : από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ και δεδομένα υπό η και θ : από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Χρόνοι Τήρησης: Τα δεδομένα διατηρούνται για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα2 : α. Ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές,

γραμμάτια σε διαταγή : για 2 χρόνια, σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, β. Διαταγές πληρωμής: για 3 χρόνια σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, γ.

Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και επιταγές Ν.Δ. 17.7/13.8.1923: για 4 χρόνια σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, δ. Αιτήσεις πτώχευσης : για 5 χρόνια. Σε

περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, η πληροφορία διατηρείται για 10 χρόνια, στ . Αιτήσεις και

αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης : για 5 έως 10 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης, δημοσίευσης απόφασης, λήξης συμφωνίας, σε κάθε δε περίπτωση

έως 15 χρόνια. ζ. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις : για 10 χρόνια σε κάθε δε περίπτωση έως 15 χρόνια, η. Προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες και τροπές διαγράφονται

όταν εξαλειφθούν, θ. Αιτήσεις/αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών : για 3 χρόνια από την εξόφληση των σχετικών οφειλών/την ημερομηνία συζήτησης/την

απαλλαγή, σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, ι. Διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου: για 3 χρόνια, ια. δεδομένα που αφορούν σε μέλη Διοικητικών

Συμβουλίων, διαχειριστές και εταίρους από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ: για 10 χρόνια.

Το αρχείο ενυπόγραφων ενημερώσεων τηρείται για 5 χρόνια από τα τέλος της συναλλαγής/σύμβασής σας με τον αποδέκτη με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή

υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Αποδέκτης των Δεδομένων: Αποδέκτης των άνω δεδομένων είναι η επιχείρηση με την επωνυμία UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (UNIPAP ΑΕ), με την οποία συναλλάσσεσθε, κατόπιν προηγούμενης σύνδεσής της με αυτό και σύμφωνα με τους

σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής «επιχείρηση»). Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για

μεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και τηρούνται από αυτή μέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής για την οποία αντλήθηκαν. Εάν συνδέεστε με την επιχείρηση

με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, τα ως άνω δεδομένα θα διατίθενται σε αυτή για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, κατ’επιλογή και με ευθύνη της

επιχείρησης. Στην επιχείρηση παρέχεται και η δυνατότητα έκτακτης ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής δεδομένων που σας αφορούν.

Τα Δικαιώματά σας και η άσκησή τους: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, καταγγελίας στην

ΑΠΔΠΧ και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την ΑΠΔΠΧ

186/2014, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) στην Τειρεσίας ή στην ανωτέρω αναφερόμενη επιχείρηση, η οπ οία εν προκειμένω

ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματός σας στην επιχείρηση, αυτή υποχρεούται να δ ιαβιβάσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση

ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας για την εξέτασή του.

Η Τειρεσίας έχει κατά περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία

ή εάν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον δικό της ή του αποδέκτη καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την

εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε η Τειρεσίας δύναται να παύσει να μεταδίδει τα δεδομένα που σας αφορούν

προς όλες τις επιχειρήσεις-αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (απαγόρευση μετάδοσης)3, η οποία εκτιμάται ελεύθερα. Σε

περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα μη μετάδοσης στην επιχείρηση, ή εναντιωθείτε στην πρόσβαση από αυτήν στο Αρχείο ΤΣΕΚ, η επιχείρηση υποχρεούται

άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ενημερώσει, κατά τα ανωτέρω, την Τειρεσίας. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού

της επεξεργασίας, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παύει προσωρινά να μεταδίδει το δεδομένο και στη θέση του μεταδίδεται η ένδειξη «Έχει ασκήσει περιορισμό τ ης επεξεργασίας

για το δεδομένο», ένδειξη που εκτιμάται σταθερά από τους αποδέκτες. Εκ μέρους σας, άρση του αιτήματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας

πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά

σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας στις διευθύνσεις

http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έχει οριστεί ο κ. Γιάννης Μούργελας (τηλ. 210 36.76.700, dpo@tiresias.gr, Αλαμάνας 2 151 25 Μαρούσι).